Populära tidskrifter som finns i både fysiskt och digitalt format

Home / Populära tidskrifter som finns i både fysiskt och digitalt format

Populära tidskrifter som finns i både fysiskt och digitalt format

De senaste årtiondena har vi snabbt gått över till ett digitaliserat och uppkopplat samhälle. Med digitalisering följer både flera möjligheter och utmaningar. Försäljningen av tidningar och tidskrifter har fallit under flera år till följd av den allmänna tillgången till webben och snabba internethastigheter. Å andra sidan har digitala plattformar öppnat nya möjligheter för publicering.

På senare tid har tidskriftsbranschen behövt växla om för att anpassa sig till den digitala utvecklingen som inte ser ut att avta. Många av de populäraste tidskrifterna har, i likhet med tidningar som The New York Times, lyckats etablera sig på den digitala marknaden med framgång. Några av de populäraste tidskrifterna i denna kategori presenteras härnäst.

3 av de populäraste tidskrifterna online

1. Vogue Vogue är en tidskrift inom mode och livsstil som grundades 1892. Den har genom åren gått igenom många trender och tekniska genombrott i samhället. Även det digitala genombrottet har tidskriften hanterat väl genom att ge Vogue en stark digital närvaro. På samma gång fortsätter de hålla tryckversionen i liv så länge det förblir lönsamt. Vogues digitala tidskrifter finns tillgängliga på digitala plattformar som Apple App Store, Kindle Fire och Nook.

2. National Geographic Denna månatliga tidskrift som startade 1888 har i likhet med Vogue anpassat sig väl till det moderna samhället. National Geographic är tveklöst den ledande tidskriften inom geografi och natur utan någon större konkurrens. Den hittas på de flesta digitala plattformar. Tidskriften drar full nytta av de digitala möjligheterna genom att inte bara erbjuda läsare texter och foton, utan även se på videor.

3. Rolling Stone Rolling Stone grundades 1967 i San Francisco, Kalifornien, med fokus på musik, populärkultur och politik. Tidskriften har en app med mycket användbar och enkel design där läsare kan manipulera innehållet genom att exempelvis zooma och ändra textstorlekar. Dessutom anpassas innehållet automatiskt till mobiltelefonens skärm. En ytterligare användbar funktion för läsare möjligheten att växla mellan dagsläge och nattläge.