De främsta anledningarna till att digitalisera tidskrifter

Home / De främsta anledningarna till att digitalisera tidskrifter

De främsta anledningarna till att digitalisera tidskrifter

En digital tidskrift är som namnet antyder en tidskrift som istället för tryckt format presenteras i elektroniskt format på webben. Digitala tidskrifter använder internet som sin huvudsakliga form för publicering och för närvarande är de flesta helt gratis. Upplagor av tidskrifter publiceras med viss regelbundenhet som sträcker sig från veckovis och månadsvis eller till och med årsvis. Populära tidskrifter i Sverige och världen är:

  • AARP The Magazine
  • Buffé
  • IKEA Family Live
  • National Geographic
  • Time

Tidskrifter präglas av kvalitet och genomtänkta artiklar. Dock har den digitala tidskriften flera fördelar i jämförelse med den konventionella tidskriften. Särskilt med tanke på att vi lever i en tid med blixtsnabb spridning av information. Förutom många fördelar med att läsa tidskrifter finns därför även många anledningar till att digitalisera tidskrifter. I själva verket har nästan alla tryckta medier digitaliserat sina utgåvor och skapat konton på sociala medier. Stora företag som <a href="

https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/google-tar-makten-over-de-digitala-biblioteken/”>Google har insett värdet i digitalisering och har sedan 2004 digitaliserat böcker. Härnäst belyses de främsta anledningarna till att digitalisera tidskrifter.

5 anledningar till att digitalisera tidskrifter

  • Publicering på Internet gör det möjligt att nå en bredare publik utan någon kostsam distribution.
  • Förutom tidskriftens text och foton kan innehållet ackompanjeras av multimedia som hjälper läsaren att bättre förstå artiklarna. Konventionella tidskrifter saknar nämligen möjligheten att presentera animationer, ljud, videor och länkar.
  • Ger omedelbar tillgång till tidskriften så snart den laddas upp till webbservern som används för att publicera den, utan förseningar eller logistiska förhinder som annars kan ske.
  • Läsare kan få till tillgång till tidigare upplagor av tidskriften.
  • Digitalisering sänker kostnaderna betydligt och gör det möjligt att lägga mer resurser på själva tidskriften istället för på logistik, distribution och tryck.

En tidskriftsartikel skriven i digitalt format kan kopplas samman med hyperlänkar som för läsaren till relevanta sidor för artikeln, som kommentarer, nyheter, reaktioner, undersökningar, foton och mycket annat. Läsaren kan med andra ord få ett rikare läsupplevelse genom att kombinera audiovisuella element som videor, ljud, animationer med mera.