MaxG

Tag: inloggning

Aktivera ctrl+alt+delete i Win 7/Vista

by on Maj.31, 2011, under IT

På de flesta windows Vista/7 installationer idag så kommer man direkt till inloggnings skärmen och inte till uppmaningen att trycka ctrl+alt+delete.

Om ni är som mig och saknar detta så kan ni göra följande:

Öppna grupp policies genom att skriva secpol.msc i kör (winkey+r) eller sök rutan.

I rutan som kommer klickar du dig till: Säkerhetsinställningar -> Lokala principer -> Säkerhetsalternativ.

Dubbelklicka på fältet som heter ”Interaktiv inloggning: Kräv inte att CTRL+ALT+DEL trycks ned.

Klicka i Inaktiverad och sedan OK.

Nu är allt klart!

För att se din nya säkra inloggning så logga ur ditt konto, växla konto eller starta om datorn så kommer den klassiska och nostalgiska ”Press CTRL + ALT + DELETE to login” frågan upp innan man loggar in på sitt konto.

/MaxG
Leave a Comment :, , , , , , , , , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...